สายตรงอธิการบดี ทักท้วง / ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

** ท่านสามารถ ทักท้วง ร้องเรียน หรือ ให้ข้อเสนอแนะ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนครับ **Security Code: ** กรุณาระบุข้อความให้ตรงกับ Security Code **

ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
Dr.Narongdech Rattananonsathien
ตำแหน่ง : อธิการบดี
Tel : 081-6682614
E-mail : narongdech@kru.ac.th , narongdech@gmail.com