• การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-07-2018 15:53:47

 • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-06-2018 22:09:38

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด.. ]


 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย