• วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอรัปชั่น เรื่อง การจัดโครงการจัดเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย..คอร์รัปชั่น ยุค 4.0"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 21-09-2018 16:38:43

 • การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 19-09-2018 10:14:46

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด.. ]


 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย