• การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-05-2018 15:17:42

 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงนามต้านโกง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 08-05-2018 15:21:33

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด.. ]


 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย