• วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กับทาง สมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-01-2019 08:43:51

 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 17-12-2018 16:44:24

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด.. ]


 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย