• การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 08-05-2019 10:42:50

 • ภาพกิจจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 26-04-2019 10:43:14

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด.. ]


  
 • การปฏิบัติหน้าที่ทูตคุณธรรมความโปร่งใส ITA-KRU Ambassador ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 24 เม.ย.62
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 26-04-2019 10:57:18

 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเสื้อทูตคุณธรรมความโปร่งใส ให้กับทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 20-04-2019 13:37:14

[ ITA KRU Ambassador ทั้งหมด.. ]
  
 • ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-04-2019 18:38:09

[ ITA สัญจร ทั้งหมด.. ]
 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย