ita@kru.ac.th 034-534059-60


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิญชวนประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี" ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฏาคม 2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 28-06-2022 16:38:35 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-06-2022 16:39:24


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "คนกล้าดี"

รายละเอียดการสมัคร

สมัครและส่งผลงาน

หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)