ita@kru.ac.th 034-534059-60


หาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน (ใส่เสื้อสีขาว)เข้าร่วมในโครงการ KRU ต่อต้านคอร์รัปชันสากล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-12-2022 09:31:20 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-12-2022 09:31:20


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน (ใส่เสื้อสีขาว)เข้าร่วมในโครงการ KRU ต่อต้านคอร์รัปชันสากล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.00 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมสนุกกับกิจกรรม กติกาง่ายๆ (เพื่อรับกระเป๋าผ้า..สุดน่ารัก!!) เพียงแค่..ถ่ายภาพรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการโพสต์ภาพถ่ายลงบน facebook และใส่ #ITAKRU  พร้อมข้อความว่า KRU Anti-Corruption และตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (ของรางวัล ของมีจำนวนจำกัด)

จัดโดย:คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี