• พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเหลืองทอง 2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติมอบโล่แสดงความยินดีให้กับโครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2564
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 07-09-2021 16:30:12

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนรวม 90.46 คะแนน
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-08-2021 15:19:20

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด.. ]


  
 • โครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA – KRU Ambassador 2021 วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิท
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 21-03-2021 14:18:43

 • ขอเชิญนักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสมัครเข้าร่วม โครงการประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2021"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 01-03-2021 16:35:44

[ ITA KRU Ambassador ทั้งหมด.. ]
  
 • กิจกรรม ITA สัญจร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-04-2020 17:40:21

 • ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-04-2019 18:38:09

[ ITA สัญจร ทั้งหมด.. ]
 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย