ติดตามข้อร้องเรียน

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **

     
หัวข้อการร้องเรียน :  * จำเป็นต้องระบุ
คำนำหน้าชื่อ : Ex. ผศ. / ดร. เป็นต้น  
ชื่อ - นามสกุล : * จำเป็นต้องระบุ
สถานภาพ :
* จำเป็นต้องระบุ
E-mail : * จำเป็นต้องระบุ
เบอร์โทรศัพท์ : * จำเป็นต้องระบุ
ข้อความ : * จำเป็นต้องระบุ
แนบเอกสาร/หลักฐาน :

ประเภทไฟล์ที่รองรับ word , pdf , excel , ไฟล์เสียง , ไฟล์ zip , ไฟล์รูปภาพ เป็นต้น
หมายเหตุ : การแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน เช่น ภาพถ่าย เอกสาร วิดิโอ คลิปเสียง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน เป็นต้น